SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine se obavezuju da će osigurati zaštitu ličnih podataka svakog donatora.

Lični podaci osobe u čije se ime doniraju sredstva (ime, prezime, organizacija, adresa, telefon i e-mail) ili se ostavljaju radi daljnjeg informisanja o radu organizacije SOS Dječija sela BiH se čuvaju isključivo za potrebe praćenja uplata i održavanja kontakta, te neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljene na raspolaganje trećim licima (osim u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi od strane nadležnih službi putem propisanih procedura).

Podaci o kreditnoj kartici i informacije o osobi koja vrši uplatu (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod) se unose samo na sigurnoj stranici Raiffeisen Bank BiH (SSL), i organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine nema nikakvog pristupa tim podacima.

Želimo napomenuti da svi donatori imaju pristup dostavljenim podacima koje su naveli. Donatori na zahtjev imaju pravo na brisanje podataka koje su dostavili.